5В012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

Білім беру бағдарламасы

Қосымша 1

Қосымша 2

Қосымша 3

Қосымша 4

Қосымша 5

Қосымша 6

Қосымша 7

Қосымша 8

Қосымша 9

Қосымша 10