Ережелер

СӨЖ және ОБСӨЖ ұйымдастыру Ережесі

Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру Ережелері

Эдвайзер туралы Ереже

Кәсіптік тәжірибе туралы Ереже

Шымкент университетінде білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау ережесі

«ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ПӘНІНЕН МЕМЛЕКЕТТІК ЕМТИХАН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСI

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫСТЫ (ЖОБАНЫ) ӘЗІРЛЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ (МАГИСТРАТУРА) ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҮЛГЕРІМІНЕ АҒЫМДЫҚ БАҚЫЛАУ, АРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУ ӨТКІЗУДІҢ ТИПТІК ЕРЕЖЕСІ

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ (ЖОБАНЫ) ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ (ЕМТИХАН СЕССИЯСЫН) ЖҮРГІЗУДІҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ

ОҚУ САБАҚТАРЫНА БАҚЫЛАУ ЖҮРГІЗУДІҢ ТӘРТІБІ

ОҚЫТУДЫҢ КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІН ЖАСАУДЫҢ

ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТІ ОҚЫТУШЫСЫНЫҢ АР КОДЕКСІ

ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТІНДЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫС БЕРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Шымкент университетінде офис тіркеу туралы Ережесі

ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ БАКАЛАВРИАТ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСІ

Шымкент университетінің әдістемелік кеңесінің жұмыстарын ұйымдастыру Ережесі

ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ФАКУЛЬТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

ШЫМКЕНТ УНИВЕРСИТЕТТІНІҢ СТУДЕНТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ