Магистратура

 

Магистратура мамандықтары

6М010300-Педагогика және психология

6М010900-Математика

6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті

6М050600-Экономика

6М050800-Есеп және аудит

6М060200-Информатика