Мамандықтар сипаттамасы

        5В010900 - Математика  мамандығы

 

1. Кәсіби қызметінін пәні

- оқу-тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу, педагогикалық білім беру мәселелері  бойынша тәжірбиелі-экспериментальді және ғылыми-зерттеушілік жұмыстар;

  -алдыңғы қатарлы инновациялық технологияларды игеру және енгізу:

- жастардың кәсіби қалыптасуы, тұлғаның негізгі белгілерін тәрбиелеу және дамыту;

- оқу орындарындағы ұйымдастыру қызметтерін орындау;

- оқу-әдістемелік құжаттарын жасау;

- жастарды оқытудың әдістері мен формаларын жетілдіру.

2. Кәсіби қызметінің түрлері

        5В010900 - Математика  мамандығы бойынша бакалаврлар мынадай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

- білім беру ;

- ғылыми зерттеу;

- әлеуметтік-педагогикалық ;

- ұйымдастыру -тәрбиелеу;

- мәдени- ағартушылық.

3. Кәсіби қызыметінің функциясы

- жаратылыстану ғылымдардағы, техникадағы процесстер және құбылыстардың математикалық үлгілерін өңдеу;

- әртүрлі жалпы білім беретін орта мектептерде, гимназияларда, колледждерде, лицейлерде сабақ беру

- программалық кешендерді жасау;

- білім беру саласында оқыту;

- математиканы қолданатын облыстардағы, ғылыми зерттеу жұмыстары.

 

 

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы

 

1. Кәсіби қызметтің пәні

5В070400 - Есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтамасыз ету маман-

дығы бойынша бітірушілердің кәсіптік қызмет пәндері:

- жоғарыда аталған жүйелердің математикалық, ақпараттық, техникалық,

эргономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қамтамасыз етілуі.

2. Кәсіби қызметтің түрлері

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша бакалавр мынандай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

- жобалаушы-құрастырушылық;

- өндірістік-технологиялық;

- эксперименталды-зерттеушілік;

- ұйымдастыру-басқарушылық;

- эксплуатациялық.

3. Кәсіби қызметтің функциясы

5В070400 - Есептеу техниикасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы

бойынша бакалавр іргелі және арнаулы дайындығына сәйкес кәсіптік

қызметтің объектілері бойынша келесі функцияларды атқара алады:

- есептеу техникаларын жобалау;

- есептеу және ақпараттық жүйелерді эксплуатациялау;

- жүйелер мен желілірді әкімшілік ету;

- есептеу жүйелері мен желілірді сүйемелдеу;

- жүйелерді тестілеу;

- бағдарламалық-аппараттық қорғалуын қамтамасыз ету

- кәсіптік оқу орындарының оқушылары;

- ғылыми-зерттеу институттарындағы, жоғары оқу орнындарындағы,

- лабораториялардағы,конструкторлық бюролардагы приборлар мен жабдықтар;

- физикалық-математикалық әдістерді және ЭЕМ-ді жаратылыстанудың әртүрлі облыстарындағы информациялық жүйелер мен технологияларда қолдану.

2.Кәсібі қызметінің түрлері

 

5В011100 - Информатика мамандығы бойынша бакалаврлар мынандай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

- білім беру;

- ғылыми - зерттеу;

- әлеуметтік - педагогикалық;

- ұйымдастыру - тәрбиелілік;

- мәдени - ағартушылық;

- коррекциялық - дамытушылық.

3.Кәсіби қызметінің функциясы

- информатика оқу пәнінен және басқа қосымша мамандықтарға сәйкес басқа оқу пәндерінен әртүрлі жалпы білім беретін орта мектептерде, гимназияларда, колледждерде, лицейлерде сабақ беруге, соның ішінде жаңа педагогикалық және ақпараттық технологияны қолдану;

- ақпараттык, математикалық, программалық қамсыздандыруды жобалауға, орнатуға және әрі қарай жалғастырудың барлық этаптарына қатысу;

- таңдап алынған бағыт бойынша және сәйкес салаларда ғылыми зерттеулер жүргізу;

- жаңа технологияларды пайдаланып, ғылыми негізде өз жұмысын ұйымдастыру.

5В012000 - Кәсіптік білім мамандығы

1.Кәсібі қызметінін пәні

- орта, арнаулы орта кәсіптік оқу орындарының оқушылары;

- лабораториялардағы, конструкторлық бюролардагы приборлар мен жабдықтар;

- ауыл шаруашылығы, арнаулы техникалары;

- киім тігу, тамақ  өндіруде қолданылатын әдістер мен технологиялар;

2.Кәсібі қызметінің түрлері

5В012000 –Кәсіптік білім мамандығы бойынша бакалаврлар мынандай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

- білім беру;

- ғылыми - зерттеу;

- әлеуметтік - педагогикалық;

          -ұйымдастыру -тәрбиелеу;

- мәдени - ағартушылық;

- коррекциялық - дамытушылық.

3.Кәсіби қызметінін функциясы

- жаратылыстану ғылымдардағы, техникадағы процесстер және құбылыстардың математикалық  үлгілерін өңдеу;

- әртүрлі жалпы білім беретін орта мектептерде, гимназияларда, колледждерде, лицейлерде сабақ беру

- жаңа технологияларды пайдаланып, ғылыми негізде өз жұмысын ұйымдастыру.

- білім беру саласында оқыту;

- өндістің салаларында жұмыс істеу.