Ғылыми жобалар

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының тақырыптары мен бағыттары:

 

1 Қазақстан Республикасындағы қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу, азаматтық және азаматтық іс жүргізу, әкімшілік, еңбек заңнамаларындағы кодификациялау мәселелері

2 Қазақстан тарихының өзекті мәселелерін зерттеу және Қазақстан   Республикасының экономикалық географиясы мен туристік-рекреациялық ресурстары

3 Тіл және әдебиетті зерттеу мен оқытудың өзекті мәселелері

4 Түркі халықтарына ортақ мәдени мұралардың жіктелуі

5 PROLOG тілінде жасанды интеллекттің алгоритмін және бағдарламасын жасау

6 Оңтүстік Қазақстанның аридтік климаты жағдайындағы жаратылыстану ғылыми салалары бойынша фундаментальді және қолданбалы ғылыми мәселелерді шешу жолдарын зерттеу

7 ҚР-сы әртүрлі табиғи-климаттық аймақтары өсімдіктерінің химиялық құрамы мен қоректілік құндылығын зерттеу

8 Ет өнімділігін арттыру мақсатында қылшық жүнді қойлар рациондарының құрамын жетілдіру, энергетикалық және протеиндік қоректілігін жоғарылату әдістерін жасау

9 ОҚО су көздерінің экологиялық жағдайын зерттеу

10 Оңтүстік Қазақстан дендрофлорасының зиянкестері мен ауру қоздырғыштарына қарсы кешенді биологиялық препарат түзу

11 Скорзонера таусағыз өсімдігін жазықтықтық егіншілік жағдайында өсіру технологиясын түзу

12 Аймақтық жүйелердің дамуының әлеуметтік-экономикалық мәселелері

13 Аймақтық басқару жүйесінің қалыптасуы мен дамуының экономикалық және әлеуметтік аспектілері

14 Агроөнеркәсіптік кешендерін қаржыландыру және дамытуды зерттеу мен өңдеу әдістері

15 Әлемдік білім кеңістігіне ену жағдайында болашақ маманның тұлғалық және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру

16 Білім алушылардың шығармашылық қабілетін жетілдіру және қазіргі заманғы математика, физика және информатика пәндерінің қолданбалы салалары

17 Білім беру ұйымы басшысының құзіреттілігін дамыту жолдары

18 Оқу орындағы жастардың дене сапасын және денсаулығын, дене шынықтыру дәрістері мен әдістемелері арқылы  көтеру проблемалары

19 Білім алушылардың шығармашылық қабілетін жетілдіру және математика пәнінің қолданбалы салалары

20 Бауыржан Момышұлы еңбектеріндегі отансүйгіштік және тәрбие мәселелері